Cikkek


Boda & Partners Kft.

Publikációk

Könyvek, könyvfejezetek:

Boda György: Input - output elemzés
Népgazdasági modellek a távlati tervezésben, 8. fejezet, /237-269. o./
Szerkesztette Augusztinovics Mária, Közgazdasági- és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979.

György Boda: Input - output analysis,
Long Term Models at Work, Chapter 8, /Page 215 - 245. o./
Edited by Mária Augusztinovics, Akadémia Kiadó, Budapest, 1984.

Boda György: Az importigényesség alakulása Magyarországon, 1950-1986.
KSH kiadvány, Budapest, 1988.

Boda György - Szlávik Péter: Vezetői kontrolling
Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, 1998.

Boda György - Szlávik Péter: Kontrolling rendszerek tervezése, a vezetői kontrolling
kiadvány átdolgozott kiadása) Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, 2001.

Boda György: A BSC használata a korszerű személyügy munkában,
Raabe személyügyi kapcsoskönyv, Raabe könyvkiadó, 2003.

Boda György - Szlávik Péter: Kontrolling rendszerek,
KJK KERSZÖV könyvkiadó, 2005.


Közreműködés külföldi szakkönyvek magyar kiadásának elkészítésében:

Boda György: Tudásmenedzsment Magyarországon.
Bevezető tanulmány Karl Erik Sveiby „A vállalatok új gazdagsága, a menedzselt tudás” c. munkájához. KJK Kerszöv Könyvkiadó, 2001.

Boda György: A Kossuth kiadó gondozásában megjelent Davenport - Prussak, Tudásmenedzsment c. munka szakmai lektora, Kossuth Könyvkiadó, 2000.x

Cikkeink

Magyar nyelven

Boda György - A Visegrádi országok termelékenységének összehasonlító elemzése. Letöltés

Boda György: Foglalkoztatási kilátások a periférián Letöltés(2015.07.02)

Boda György Maradunk a periférián, vagy felzárkózunk? - A magyar növekedés szűk keresztmetszeteiről (2012. március) Letöltés

Szlávik Péter: Értékalapú vállalatirányítás a gyakorlatban (KPMG-BME Akadémia Blog)

Dr. Horváth Zsolt - Szlávik Péter: Vállalati integrált kockázatkezelés - Minőség és Megbízhatóság 2011/3 szám és 2011/4 szám; ISSN 0580-4485; pp. 124-130. és pp. 219-226. 1. rész letöltése, 2. rész letöltése

Szlávik Péter: Kockázatok kezelése a kontrolling gyakorlatban - Magyar Minőség, 2011. márciusi szám; ISSN 17895510, pp. 2125. Letöltés

Dr. Boda György, Szlávik Péter: Stratégiai megfontolások és kvalitatív módszerek, Vezetői számvitel - módszertani füzetek 2010. szeptember. Letöltés

Dr. Boda György, Virág Imre: Ütemvakság, Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. december (1087-1104. o.) Letöltés

Dr. Boda György, Szlávik Péter: Mi a jó költség?, Vezetői számvitel - módszertani füzetek
2010. január.Letöltés

Boda György: A tudástőke mérési módszerei és használhatóságuk, CEO magazin, 2008/3. szám.Letöltés

In English

Peter Szlavik - Gergo Docsa: Opportunities in blended learning - how can simulations boost training programs Download (13.10.2015)

György Boda: Employment prospects on the periphery - The case of Hungary Download(02.07.2015)

Peter Szlavik - Corporate valuation and intellectual capital, Bratislava, October 21-22, 2011; ISBN 978-80-89306-12-1 Download

György Boda - Judit Lőrincz - Peter Szlávik: The role of intellectual capital in turbulent times; in The Capital of Intelligence - The Intelligence of Capital (Alma Mater Series), Foundation for Information Society, Budapest, Hungary, March 2009, ISBN 978 963 87788 2 6 Download

György Boda, Judit Lőrincz and Péter Szlávik: How to be More Efficient in Managing Intellectual Capital: An Overview of Various Techniques, The ICFAI University Journal of Knowledge Management, Vol. VI, No. 5, 2008. szeptember Download

György Boda and Peter Szlávik: Alternative Accounting to Manage Intellectual Capital, Electronic Journal of Knowledge Management Volume 5 Issue 1 2007. (7 - 18. pp) Download