Humán menedzsment tréningek


Boda & Partners Kft.

Csapatépítés

Nincs meg a kellő összhang a vállalatnál együtt dolgozók között?
Hatékonyabbá szeretné tenni munkatársai együttműködését?

A mindennapi munka során elkerülhetetlen a közösen dolgozó munkatársak hatékony együttműködésének megvalósítása, ha a legtöbbet szeretnénk kihozni folyamatainkból. Ennek hiánya nagyon súlyos következményekhez is vezethet a szervezetben, szélsőséges esetben annak létét is veszélyeztetve. Megfelelő teambuildinggel képesek leszünk a csapat tagjai számára elfogadható közös cél megfogalmazására, valamint hatékony csoportos döntéshozatali folyamatok kialakítására.

A tréning során a résztvevők megérthetik és megtanulhatják:

 • milyen előnyei vannak egy jól megfogalmazott közös célnak,
 • milyen következményei lehetnek a nem hatékony együttműködésnek,
 • milyen lépéseket tehetünk a belső konfliktusok felismerése és kezelése érdekében,
 • hogyan alakíthatunk ki hatékony csoportos döntéshozatali folyamatot,
 • mik a kulcstényezői a hatékony csapatmunkának és teljesítménynek.

Résztvevők száma: tetszőleges

Assessment Center / Development Center

Kíváncsi arra, hogy a cégéhez jelentkezők mennyire felelnek meg a támasztott követelményeknek?
Szeretné feltérképezni munkatársai képességeit és felvázolni számukra a fejlődésükhöz szükséges utat?

Megfelelő új munkatársak felvétele és a meglevő munkatársak képességeinek fejlesztése elkerülhetetlen feladat minden szervezet életében, és adott esetben komoly kihívást is jelenthet. Az Assessment Center és Development Center hasonló módszerekkel nyújt megoldást erre a két problémára. Segítségükkel hatékonyan fel lehet térképezni a résztvevők képességeit, valamint a különböző területeken bennük rejlő fejlődési potenciált.

A tréning során a résztvevők megérthetik és megtanulhatják:

 • milyen készségekkel, képességekkel rendelkeznek,
 • hogyan tudják az optimális teljesítményt elérni,
 • mik azok a területek, melyekkel elősegíthetik jövőbeni fejlődésüket, és ezt hogyan érhetik el,
 • hogyan reagálnak idő- és csoportnyomás alatt,
 • hogyan tudnak konfliktusokat menedzselni és kommunikálni csoporton belül.

Résztvevők száma: tetszőleges

Talent Development Program

Tudni akarja, hogy tehetséges munkatársai hogyan tudnának tovább fejlődni a szükséges területeken?
Szeretné felmérni, hogy továbbképzésen részt vett munkatársai mennyire hatékonyan képesek alkalmazni újonnan megszerzett tudásukat?

A különböző talent development és vezetőképző programok számos vállalatnál fontos eszközét jelentik a tehetséges munkatársak oktatásának, fejlesztésének, melyek egyúttal megfelelő kihívást is képesek nyújtani számukra. A megfelelő cél elérése érdekében azonban ezek a programok jellemzően időigényesek és összetettek. Tréningünk ezt a folyamatot képes támogatni, a program megkezdése előtt, a program alatt vagy a program befejezése után.

A tréning során a résztvevők megérthetik és megtanulhatják:

 • milyen készségekkel, képességekkel rendelkeznek,
 • a munkájukhoz szükséges kulcsterületek és -kompetenciák azonosítását,
 • hogyan képesek helyt állni más funkcionális területekkel együttműködve, megértve és kezelve azok sajátos motivációit,
 • személyre szabott fejlődési program kialakítását.

Résztvevők száma: tetszőleges

HR Kontrolling

Szeretné a legjobbat kihozni munkatársaiból?

A vállalatok üzleti sikerében és a stratégiai célok megvalósításában kulcsfontosságú az elégedett, megfelelően motivált és szakképzett munkaerő. Nem elegendő munkaerőt toborozni és kiválasztani, hanem azt a vállalati stratégiával összhangban szükséges megtervezni, irányítani, értékelni és motiválni. Mindez a vállalat szakembereitől egyre összetettebb, kontrolling jellegű HR eszközök alkalmazását követeli meg.

Olyan egynapos tréninget kínálunk, amely egy átfogó képet nyújt:

 • a HR értéklánc és a modern HR eszközök szerepéről,
 • a HR menedzsment általános irányvonalairól - főként a HR kontrolling területén,
 • a személyügyi menedzsment és a stratégiai emberi erőforrás menedzsment közti különbségről,
 • dolgozói motivációs rendszerekről,
 • emberi erőforrással kapcsolatos kockázatok minimalizálásáról.

A tréning végén képes lesz arra, hogy:

 • összhangba tudja hozni a vállalat stratégiáját és emberi erőforrás menedzsmentjét,
 • optimálissá és tervezhető tegye a cég HR folyamatait és HR költségeit,
 • munkatársait megfelelően tudja irányítani és motiválni.

Résztvevők száma: tetszőleges

Intellektuális tőke menedzsment

Ismeri ön vállalata tényleges piaci értékét?
Tisztában van azzal, hogy cége lényegesen többet ér, mint ahogy a pénzügyi kimutatásokból kiderül?

Egy vállalat a pénzügyi beszámolóban megjelenő eszközökön kívül más eszközökkel is rendelkezik. Ezek a nem anyagi jellegű, “láthatatlan eszközök” ugyan nem jelennek meg a beszámolóban, azonban szintén növelik egy cég értékét. Ezek az eszközök egyben a vállalat legkockázatosabb eszközeit jelentik: sokba kerülnek és természetüknél fogva nem lehet teljes mértékben tulajdonolni őket. Emiatt a cég könnyen elveszítheti őket.

Egynapos programunk során tapasztalt trénereink megismertetik Önt az intellektuális tőkemenedzsment modern és gyakorlatias megközelítésével. A tréning célja, hogy:

 • segítséget nyújtson a beszámolóban meg nem jelenő, de a cég értékét növelő intellektuális eszközök beazonosításában és fontosságának felismerésében:
  - a munkatársak minőségi kompetenciái;
  - a cég üzleti kapcsolatai (ügyfelek, vevők), valamint
  -egy jól szervezett belső cégstruktúra.
 • rávilágítson arra, hogy az intellektuális tőkeelemekkel kapcsolatos kockázatok milyen módon csökkenthetők;
 • megismertesse a fenti tőkeelemek hatékony menedzselésével elérhető profitnövelési lehetőségeket.

Résztvevők száma: tetszőleges

Amennyiben kérdése van a fenti tréningekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal a training@bodaandpartners.com címen