Stratégiai menedzsment tréningek


Boda & Partners Kft.

Kockázat menedzsment

Ismeri a szervezete működésére leselkedő kockázatokat?
Előfordult, hogy az üzleti tervezés során elkerülte figyelmét egy jelentős kockázat?

A kockázatok mindennapos velejárói a szervezetek működésének, akár a gazdaságról, akár más szektorról van szó. A nem megfelelő üzleti tervezés is hozzájárul az elkerülhető kockázatok bekövetkezéséhez. Annak érdekében, hogy a kockázatok negatív hatását minimalizáljuk a szervezet működésére és eredményességére nézve, szükséges azok megfelelő azonosítása, értékelése és rangsorolása. Így a szervezet a rendelkezésre álló erőforrásait hatékonyan képes felhasználni a kockázatok kezelése érdekében.

A tréning során a résztvevők megérthetik és megtanulhatják:

 • a kockázatok különféle fajtáit,
 • a kockázatok azonosítását és értékelését,
 • a kockázatmenedzsment eszköztárát és a technikák alkalmazását,
 • a kockázatok negatív hatásának minimalizálását,
 • a kockázatok hatékony elkerülését és megelőzését

Résztvevők száma: tetszőleges

Kríziskezelési tréning

Váratlan és komoly nehézségekkel szembesült szervezete?
Érdekli, hogyan lehet megküzdeni a fenyegetésekkel és kezelni a hatásukat?

Krízishelyzetek még a legelőrelátóbb szervezetek életében is bekövetkezhetnek. Fokozottabb a veszély, ha a szervezetre leselkedő kockázatokat, fenyegetéseket nem azonosították és értékelték ki teljes egészükben. Az így kialakult helyzetek komoly problémákat okozhatnak, melyek kezelése gyors és hatékony intézkedéseket követel meg, hogy hatásuk minél korlátozottabb legyen és a jövőben ne ismétlődhessenek meg.

A tréning során a résztvevők megérthetik és megtanulhatják:

 • a krízishelyzetek különféle megjelenési formáit,
 • a potenciális krízishez vezető kockázatok azonosítását,
 • a krízismenedzsment eszköztárát és a technikák alkalmazását,
 • a kríziskezelési folyamat kidolgozását és végrehajtásának felügyeletét,
 • a krízisek megfelelő kommunikálását

Résztvevők száma: tetszőleges

Üzleti tervezés/Üzleti terv készítés

Átlátja cége működését és üzleti modelljét?

Cégünk, a Boda & Partners egy olyan integrált tervezési modellt fejlesztett ki, amely a vállalati üzleti tervezési folyamatot szimulálja.

A tervezési modell a következő fő témákat öleli fel:

 • Mérleg, eredmény kimutatás, cash-flow készítése és értelmezése,
 • Pénzügyi mutatószámok, fedezeti kimutatások, belső költség-összefoglalók, likviditási táblák,
 • A tervezési folyamat inputjai (pl. termelés, értékesítés, alkalmazottak száma),
 • Fejlesztő (beruházási és költség) projektek,
 • Cégérték meghatározása.

A tréning során egy vállalat üzleti modellje és tervezési folyamata ismerhető meg. Az üzleti modell inputjai változtathatóak, melynek eredményeként a résztvevők folyamatosan felülvizsgálhatják a cég rövidtávú akcióit és elvégezhetik a szükséges módosításokat az üzleti tervben. A résztvevőknek versenyezniük kell; céljuk, hogy a legjövedelmezőbb és piacvezető céget működtessék.

A modell felhasználásával - egy valós cég működését szimulálva - a résztvevők hasznos és gyakorlatias tapasztalatokat szerezhetnek:

 • a cégek átfogó működéséről és üzleti modelljéről,
 • és egyben megismerhetnek egy hatékony döntéstámogató eszközt.

Résztvevők javasolt száma: 6 - 16 fő

Változás menedzsment

Az ön cége elszenvedi a változásokat vagy tudatosan kezeli őket?
Hogyan lehet rugalmasan alkalmazkodni a változásokhoz?
Hogyan minimalizálhatók a változással járó kockázatok?

Minden vállalkozás időről-időre elkerülhetetlen változásokkal szembesül, amelyek új kihívások elé állítja a cég vezetőit. A változások különbözőek lehetnek: szükségszerűségüket okozhatja egy belülről fakadó igény, vagy egy kívülről jelentkező hatás. A változás során fókuszban lehet egy jövőre vonatkozó kitűzött állapot elérése vagy egy jelenleg fennálló helyzet megszüntetése.

Egy dolog azonban minden változásban közös: megfelelően menedzselni kell őket. A változások nem megfelelő kezelése jelentős többletköltséget és időráfordítást jelent a cégek számára.

A képzés során a résztvevők a következő témákba kapnak betekintést:

 • a változást igénylő helyzetek azonosítása
 • a változásnak megfelelő tervezése,
 • változásmenedzsment módszerek alkalmazása,
 • a teljes változási folyamat kontrollálása.

A tréning eredményeként a résztvevők megérthetik:

 • hogyan lehet gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni a változásokhoz,
 • hogyan növelhető a vállalat teljesítménye a változásmenedzsment eszközeinek felhasználásával.

Résztevők száma: tetszőleges

Rapid scorecard

Egyszerűen és gyorsan szeretné tesztelni, hogy stratégiai céljai megvalósultak-e?

A modern teljesítményértékelési rendszerek a rövid távú pénzügyi szemléleten túlmenően egyéb, a jövőbeni sikereket biztosító erőforrások kezelésére és fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetnek. A Balanced Scorecard egy olyan több nézőpontra épülő „kiegyensúlyozott mutatószám-rendszer”, amely lehetővé teszi, hogy stratégiai céljai mérhetők és értékelhetők legyenek.

Egynapos tréningünk megismerteti Önt a Balanced Scorecard módszertanával és bemutatja, hogyan kell megalkotni egy vállalat teljesítmény-értékelési rendszerét. A program során tapasztalt trénereink interaktív módon vezetik Önt végig a Balanced Scorecard készítési folyamatának egyes lépésein, úgymint:

- stratégiai célok azonosítása négy különböző szempont alapján (pénzügyi teljesítmény, vevők, működési folyamatok, tanulás & fejlődés);
- stratégiai térkép elkészítése - stratégiai célok közötti hierarchia definiálása;
- stratégiai célok összekapcsolása a vállalat alapvető üzleti folyamataival;
- a célok eléréséhez szükséges beruházási projektek meghatározása;
- teljesítménymutatók meghatározása

A tréning végére Ön képessé válik saját vállalata teljesítmény-értékelési rendszerének megalkotására, amely lehetővé teszi, hogy stratégiai céljait ne csak kitűzze, hanem azokat meg is valósíthassa.

Résztvevők száma: 5 - 20 fő

Stratégiai menedzsment

Milyen módon alakítsuk át stratégiai céljainkat stratégiai akciókká?

Napjainkban a stratégiai tervezés és a kontrolling a vállalati működés elengedhetetlen részévé vált. Egy jól elkészített stratégiai terv és tervezési modell a szervezet irányíthatóságát és hosszú távú fenntartható növekedésének alapját biztosítja.

A tréning olyan interaktív, hatékony és gyakorlatias vállalati programot kínál, amely a stratégiai tervezési folyamatot szimulálja. A tréning során a résztvevő csapatok kipróbálhatják stratégiai döntéseik üzleti hatását. A csapatoknak a játék során dönteniük kell a cég stratégiájáról, a beruházási projektekről és a finanszírozás módjáról. A feladatok megoldása során az egyes cégek versenyeznek egymással és az eredmények a tréning végén kiértékelésre kerülnek.

A tréning játékos formában teszi lehetővé a résztvevők számára, hogy megértsék:

 • egy vállalat átfogó működését;
 • a stratégiaalkotás fontosságát és a stratégiai tervezés során felmerülő dilemmákat;
 • a vállalati stratégiai és operatív tervezési rendszerek működését;
 • a legfontosabb pénzügyi változókat;
 • a legkorszerűbb vállalatirányítási módszereket.

A fentieken túlmenően a tréning:

 • javítja a csapaton belüli együttműködést, erősíti a team munka szerepét;
 • növeli a csapat hatékonyságát.

Résztvevők javasolt száma: 6 - 16 fő

Stratégiai HR kontrolling

Ismeri az emberi erőforrás menedzsment és a vállalati értékteremtés közti összefüggéseket?

Vajon megfelelően menedzseli a vállalat humántőke-állományát?

Meg tudja mondani, hogy a mai napon már megtett, vagy megteendő döntései hogyan hatnak vállalatának humántőkéjére, illetve vállalatának értékére? (Melyek növelik, és melyek csökkentik, és miért?)

Milyen aktuális kihívásai és kockázatai vannak a humántőke menedzsmentnek az Ön szervezetében?

Napjainkat egyre erőteljesebben a negyedik ipari forradalom (Ipar 4.0) eseményei hatják át, és ez a gazdaság minden területén érezteti hatását. Ezt olyan új, vagy új tartalmat kapott kifejezések egyre gyakoribb előfordulása is jelzi, mint: digitalizáció, robotizáció, hálózatosodás, felhő, BigData, mesterséges intelligencia, gépi tanulás stb. Ehhez kapcsolódóan folyamatosan átalakulnak a társadalmi szokások is, és változik a fogyasztói és a munkavállalói magatartás, illetve elvárás is. A trendváltozás eredményeként új „hívószavak” kerültek előtérbe: az „elégedett vásárló” / „elégedett ügyfél” / „elégedett munkavállaló” helyett a „vásárlói élmény” / „fogyasztói élmény” / „ügyfélélmény” / „munkavállalói élmény”. Mindez a vállalatok napi gyakorlatában magas fluktuáció, munkaerőhiány, időszakosan ingadozó fogyasztás/termelés, alacsony teljesítmény, nem megfelelő együttműködés, csapatszellem hiánya, gyakori konfliktusok stb. formájában jelenik meg. Úgy tűnik, az emberi tényező (emberi erőforrás és az emberi tőke) egyre inkább a legfontosabb stratégiai tényezővé válik, és ez egyre komplexebb HR eszköztár bevezetését, illetve alkalmazását teszi szükségessé minden vállaltnál.

A Boda&Partners és a PMCONS Kft. együttműködésében megvalósuló 1 napos stratégiai HR kontrolling tréning keretében átfogó képet kap:

 • az új érték előállításában részt vevő erőforrások kapcsolatrendszeréről, és az ezt szemléltető „termelési függvényről”,
 • a különböző tőkefogalmak értelmezéséről és összefüggéseiről, illetve tulajdonlásáról (vállalati tőke, tudástőke, humántőke, ügyféltőke, szervezeti tőke stb.),
 • az értékteremtést meghatározó emberi erőforrás menedzsment folyamatokról és tevékenységekről,
 • az értékteremtést támogató HR kontrolling fogalmi rendszeréről és eszközrendszeréről,
 • az értékteremtést befolyásoló erőforrás-többletek és hiányok tipikus előfordulási eseteiről, a kapacitások optimalizálásáról,
 • a vállalat láthatatlan (a mérlegben meg nem jelenő immateriális) vagyonának menedzselésével összefüggő kockázatokról,
 • az egyre inkább immaterializálódó világunk egyik legnagyobb kihívásáról: a vállalati tőke vállalat általi tulajdonlásának biztosításáról,

A tréningen az elméleti összefüggések megértését, és az egyes témák feldolgozását a résztvevők interaktív bevonásával, egyéni és csoportos feladatok megoldásával, esettanulmányok feldolgozásával segítjük elő. Az 1 napos tréninget követően a résztvevő képes lesz:

 • saját vállalatának eszköz- és tőkeszerkezetét átlátni,
 • a vállalati értékteremtéssel összefüggő kockázatokat felmérni, minősíteni,
 • a vállalati stratégia és a vállalat humántőke állományának összefüggéseit megérteni,
 • a vállalati értékteremtést és a vállalati stratégiát támogató legfontosabb humántőke fejlesztési irányokat meghatározni,
 • a humántőke fejlesztések megvalósulását biztosító HR kontrolling eszközöket kijelölni.

Tréningünket vállalati felsővezetőknek, HR menedzsereknek, line menedzsereknek, HR szakembereknek, HR kontrollereknek és általános kontrollereknek ajánljuk.

Résztvevők javasolt száma: 6 - 16 fő

Amennyiben kérdése van a fenti tréningekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal a training@bodaandpartners.com címen.