Kontrolling


Boda & Partners Kft.

Széleskörű kontrolling, vezetői számviteli és pénzügyi tanácsadási szolgáltatást kínálunk Ügyfeleinknek, amely segít a gyors és megalapozott üzleti döntések meghozatalában.

Szakértőink közreműködésével lehetőség van az Ön vállalati stratégiájához illeszkedő kontrolling struktúra és rendszer felülvizsgálatára, vagy kialakítására.

Segítünk Önnek, hogy olyan beszámolókkal rendelkezzen, amelyek alapján megfelelően átlátja cége gazdálkodását, pénzáramlásait és cash flow pozícióját, így mindig részletes és naprakész információ birtokában hozhatja meg fontos döntéseit. E mellett segítünk olyan tervezési rendszer kialakításában, amelyre alapozva biztosabban tudja számszakilag is megvizsgálni és értékelni vállalkozása jövőbeli lehetőségeit.

Kontrolling koncepció és struktúra kialakítás

Tapasztalataink szerint a vállalkozások bizonyos körénél az adott vállalkozás méretéhez és komplexitásához képest a szükséges kontrolling funkcionalitások csak részben találhatóak meg, vagy nem az elvárt tartalom mellett működnek.

Tapasztalt szakértői gárdánkkal vállaljuk:

 • a vállalkozás profiljához, komplexitásához és méretéhez illeszkedő kontrolling eszközök kialakítását és bevezetésének támogatását
 • a kontrolling terület működéséhez kapcsolódó egyéb folyamatok felülvizsgálatát
 • a kontrolling működését támogató informatikai rendszer bevezetésének támogatását

A minőségi kontrolling rendszerek egyik meghatározó eleme a jól kialakított tervezési struktúra, amelynek alapvetően biztosítania kell:

 • a szervezet könnyű irányíthatóságát,
 • a jövőre vonatkozó működési döntések megalapozását, valamint
 • a kontrolling feladatok közül elsősorban a vezetői beszámolók és riportok gyors elkészítését.

Még nincs ilyen rendszere? Cégünk munkatársai segítségével Ön is kialakíthat egy jól működő operatív tervezési és beszámolási struktúrát, amelynek köszönhetően mindig naprakész és pontos gazdálkodási adatokkal rendelkezhet üzleti döntéseinek meghozatalához.

Üzleti tervezési modellek

A hatékony tervezés elengedhetetlen eszköze a számviteli alapokon nyugvó integrált tervmodell. Társaságunk szakemberei által hosszú évek alatt kifejlesztett vállalati modellezési módszertanunkra alapozva Önt is támogatni tudjuk tervezési munkamódszerének tökéletesítésében.

Az üzleti tervezési modellek leggyakoribb felhasználási területei:

 • éves üzleti tervezés
 • stratégiai tervezés
 • cash flow forecasting

Üzleti modellezés tájékoztató

Tervezéshez kapcsolódó kockázatelemzés 

A vállalati tervezési struktúrák jellemző hiányossága, hogy nem kezelik szisztematikusan a tervezési adatokhoz kapcsolódó kockázatokat. A vállalati tervek a legtöbb esetben statikusak és maximum egy-két tervvariánst tartalmaznak. Segítünk Önnek megismerni a tudatos kockázatelemzés és -kezelés tervezéshez kapcsolódó módszertanát és segítünk olyan tervezési modell kialakításában, ahol a kockázatok megfelelően elemezhetőek és megjeleníthetőek.

Cash flow menedzsment

A számviteli eredmény és a vagyonmérleg jó összefoglalást ad ugyan a cég gazdálkodásáról, de nem tükrözi kellő részletezettséggel a cég likviditási pozícióját. A vállalkozás eredményes működéséhez és a megfelelő likviditási helyzet megteremtéséhez elengedhetetlen a cég cash flow helyzetének megtervezése és figyelemmel kísérése.

A cash flow menedzsmenttel összefüggésben segíteni tudunk Önnek:

 • Vállalkozása cash flow pozíciójának felmérésében
 • Cash flow szerkezettel kapcsolatos akciók megfogalmazásában és azok előzetes hatásvizsgálatában
 • Cash flow riportjainak felülvizsgálatában/kialakításában
 • Cash flow audit kivitelezésében - amely magában foglalja a cash flow szerkezet részletes elemzését; a hangsúlypontok azonosítását; és a javaslattételt rövid távú akciókra
 • A cash flow audit során különválasztjuk a működési, beruházási és finanszírozási pénzáramokat; megvizsgáljuk a direkt és indirekt megközelítések alkalmazhatóságát; azonosítjuk és részleteiben megvizsgáljuk a kritikus tényezőket (jellemzően ide tartozik a vevőállomány, az egyéb követelések, kötelezettségek); a beruházások között különválasztjuk a pótló és fejlesztő elemeket; megvizsgáljuk a kritikus elemek hatásait, illetve meghatározzuk, hogy milyen változást lehet rövid és közép távon reálisan megcélozni.
 • Cash flow monitoring struktúra kialakításában vagy átalakításában - számos vállalkozás nem rendelkezik megfelelő cash flow monitoring módszertannal; segítünk ennek kialakításában

A cash flow monitoring során javaslatot teszünk a cash flow riport szerkezetére; megvizsgáljuk a gördülő direkt cash flow bevezetésének feltételeit; azonosítjuk a gördülő cash flow megbízható, rendszeres összeállításához szükséges belső folyamati lépéseket és szabályokat; megteremtjük az összhangot a eredményterv és a cash flow terv között; kialakítjuk a cash flow riportok rendszerkapcsolatait.

Mutatószám rendszerek

A kontrolling eszköztár kiemelt területe a működési hatékonyság dinamikus értékelése. Ennek biztosítására hasznos olyan rendszereket alkalmazni, amelyek a legfontosabb pénzügyi és operatív működési mutatókat azok komplexitásában mutatják meg a döntéshozóknak.

Segítünk ügyfeleinknek az ilyen mutatószám rendszerek megtervezésében, kialakításában és a használatukhoz kapcsolódó folyamatok bevezetésében.

Balanced Scorecard

Tapasztalataink szerint a vállalatok kiegyensúlyozott teljesítményének fenntartása érdekében a hagyományos pénzügyi szemléletet ki kell, hogy egészítse egy több nézőpontra épülő mutatószámrendszer. Ez a Balanced Scorecard, amely mint módszertan egyszerűnek tűnik, azonban bevezetésének módja kritikus a scorecard minősége és használhatósága szempontjából. Felkészült és tapasztalt szakértői gárdánk közreműködésével az Ön vállalatánál is kialakítható egy testreszabott és hatékony Balanced Scorecard mutatószámrendszer.

Költséggazdálkodás, költséghatékonyság

Napjaink gyorsan változó gazdasági környezetében az új kihívások kezelésére és a költséghatékony vállalati működés biztosítására szükséges a költségszerkezet időről-időre történő felülvizsgálata, illetve szigorú kontrollja. Tapasztalt szakértőink segítségével támogatni tudjuk Önt a vállalat költségstruktúrájának áttekintésében, a költségstruktúra átalakítását célzó javaslatok megfogalmazásában és a szükséges akciók megtervezésében és megvalósításában.

Activity based costing (ABC)

Mind a hatékony működés, mind annak fejlesztése megköveteli, hogy a vállalati vezetők tisztában legyenek az általuk nyújtott termékek és/vagy szolgáltatások tényleges költségeivel és azok eredménytermelő képességeivel. Ez az alapja annak, hogy a rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrásokat helyesen osszuk el a jövedelmet termelő tevékenységekre. A költségek elnagyolt felosztása pontatlan árazási technikát eredményez és az erőforrások pazarlásához vezethet. Cégünk által tökéletesített tevékenységalapú költségfelosztási rendszer hozzájárul a hatékony költségkontrollhoz, az árazási kérdések megoldásához és a szervezeti döntéshozatal támogatásához a jövedelmezőség javítása érdekében.

Referenciák

 • Üzleti terv kialakítása különböző tőkebevonásra készülő vállalkozások számára (iparágak: pl. könnyűipar, élelmiszeripar, pénzügyi szolgáltatások, IT) (2005 óta több projekt keretein belül különböző cégeknél)
 • Vagyonkezelési és portfolio monitoring eljárásrend kialakítása jelentős portfolióval rendelkező befektetési alap számára (2013)
 • Kontrolling struktúra átvilágítása, kontrolling modell kialakítása, üzleti tervezés támogatása, cash flow forecasting; készletgazdálkodás; menedzsment coaching - szegmensében piacvezető magyar kereskedelmi cég (2006-2014 időszakban több projekten keresztül)
 • Üzleti tervmodell kialakítása, korábbi tervezési modellek integrálása, tervezési folyamat támogatása - vezető magyarországi internetes webáruház csoport (2012)
 • Üzleti tervmodell kialakítása, tervezési folyamat támogatása - Europ Assistance Mo. Kft. (2011)
 • Termékcsoport eredményesség vizsgálata - vezető magyarországi élelmiszeripari vállalat (2012)
 • Holdingszintű kontrolling koncepció kidolgozása az Épszer Unió cégcsoport részére (Vegyépszer, BÁV, Inforg Csoport) (2005)
 • Gazdasági folyamatok átvilágítása, átszervezése, kontrolling struktúra kialakítása a Möbius Cégcsoportnál (építőipar, kiskereskedelem, gyártás) (2006)
 • Gazdasági és kontrolling folyamatok átvilágítása; üzleti modell kialakítása, üzleti tervezés támogatása - magyarországi kiskereskedelmi cégcsoport (2007)
 • Üzleti terv felülvizsgálata, cégcsoport értékesítésének szakértői oldalról történő támogatása, cégérték meghatározása - nemzetközi vendéglátóipari cégcsoport (2008)
 • Állami tulajdonú szolgáltatási profilú vállalatcsoport szakmai átvilágítása, hatékonysági tartalékok feltárása (2009)
 • Beruházási projektekkel kapcsolatos döntéstámogatás; projektekhez kapcsolódó gazdasági modell készítése - vezető élelmiszeripari vállalat, Magyarország (2008)
 • Activity Based Costing kalkulációk kereskedelmi banki back office területek számára (informatika, banküzemeltetés) - magyarországi kereskedelmi bank (2007/2008)
 • Nonprofit szervezet üzleti tervének elkészítése; balanced scorecard szempontok integrálása az üzleti modellbe - önkormányzati tulajdonú szolgáltató vállalat (2008/2009)
 • Értékesítési szervezet kontrolling rendszerének kialakítása során szakértői támogatás - MÁV Start, Magyarország (2008)
 • Transzferár dokumentáció készítésének támogatása egy nemzetközi kereskedelmi vállalat magyarországi leányvállalatánál (2009) - adótanácsadó szakmai partnerrel közösen
 • Konszolidált számviteli beszámoló készítése egy vezető magyarországi kereskedelmi és szolgáltató vállalatcsoportnak (2009) - audit szakmai partnerrel közösen
 • Reorganizációs projekt támogatása részletes üzleti tervmodell kialakításával - magyar logisztikai vállalat (2009-2010)
 • Stratégia felülvizsgálata; cégérték meghatározása; riporting rendszer áttekintése és javaslattétel annak továbbfejlesztésére - szegmensében piacvezető magyar élelmiszeripari cég (2008)
 • Stratégia felülvizsgálata; stratégiai térkép kialakítása; fő tulajdonos egyéni befektetési stratégiájának felülvizsgálatának támogatása; akvizíciós célpont áttekintése és véleményezése; cash flow forecasting struktúra véleményezése - magyar technológiai cég (2007-2009)
 • Csoportszintű és tagvállalati stratégiai térképek összeállítása (Balanced Scorecard rendszerhez) a Bonitás Cégcsoport számára (Pick, Sole-Mizo és egyéb cégek) (2006/2007)
 • Stratégiai döntések meghozatalának támogatása; komplex stratégiai elemzések; ERP kiválasztás támogatása; ERP rendszerbevezetés költség/haszon elemzése - vezető magyarországi élelmiszeripari vállalat (2008)
 • Nyugdíjpénztári üzleti modell kialakítása regionális pénzintézet számára - iparági szakértő bevonásával (2007)